تاریخچه پیانوهای دیجیتال دایناتون

پیانوهای دیجیتال دایناتون برند شماره 1 پیانوهای دیجیتال در کره !!
دایناتون برای اولین بار در دپارتمان سازهای الکتریک KEC پایه گذاری شد و در سال 1987 تبدیل به اولین تولید کننده سازها و ادوات موسیقی الکتریکی در کره گردید .
دایناتون تمامی استاندارد های مورد نیاز شامل CEاروپا ،UL آمریکای شمالی و ROHS را دریافت نمود.
از سال 1998 این محصول به بیش از 30 کشور مطرح جهان صادر شد و ر سال 20 درصد افزایش یافت.
دایناتون یک پیشرو در رمینه ساز و ادوات الکتریکی با بیش از 30سال سابقه میباشد و هروز به دنبال کیفیت بالاتر و بهتر است.

سیر تکاملی دایناتون